BÆREDYGTIG HENSIGT
OG HANDLING

BESKYTTELSE AF RESSOURCER OG MILJØET

Miljøbeskyttelse og ansvarlig ressourceanvendelse er højt prioriteret i hele ODU-koncernen.

Vores moderne produktionsfaciliteter, der omfatter vores overfladetekniske faciliteter, er designet til at sikre, at produktionsprocesserne er så miljøvenlige og ressourcevenlige som muligt. Dette mål løber gennem hvert eneste arbejdstrin på tværs af alle produktionsfaser for at sikre energieffektiv fremstilling og miljøvenlig spildevandsteknologi, der muliggør genbrug og genbearbejdning i størst muligt omfang.

ODU Overflade Engineering er certificeret i henhold til miljøstandard 14001:2009.

Vi inkluderer også disse aspekter i enhver proces og produktoptimering, som vi udfører. Hvad angår beskyttelse af miljøet og bevarelse af jordens ressourcer, tilstræber vi de bedst mulige forhold samt moderne og innovative løsninger. For at kunne gennemføre dette mål i fremtiden fokuserer ODUs kvalitetsstrategi på løbende udvikling og yderligere optimering.

Lær mere om topkvalitet hos ODU Surface Engineering  >>